Menu

Omgaan met elkaar

Wat

Omschrijving

Het programma helpt om beter en plezieriger samen te werken. Het programma bestaat uit 3 modules: samenwerken, agressie en pesten.

Door
SBCM
Vergelijk hulpaanbod